Visie ?

Grote veranderingen in de openbare ruimte, in sociale structuren of in de leefomgeving komen er meestal pas nadat  er met de burgers over een bepaald thema gesproken is. Na die gesprekken zetten deskundigen dit dan op papier als 'visie' en als die wordt goedgekeurd, dan is dat het kader voor de veranderingen.

Natuurlijk gaat een visie over het grotere plaatje en over een langere periode,  maar je moet ondertussen in kleine dingen wel kunnen zien dat het daar in past. Dus zoals logische stappen in een bepaalde richting.

Wat is eigenlijk de visie die slaat op dit stukje Zeelst?  Of simpel gezegd: waaraan moet een eventuele ontwikkeling voldoen? Wat hebben we daar de afgelopen jaren van gezien?

Zie wat er aan het einde van de Kruisstraat is gebeurd:

 • de Zoom wordt aangelegd:  dit is een oplossing onder druk van de Meerenakkerweg, er blijft een groenvak over van 4200 m2.

 • bedrijventerrein Zoom 5 ontstaat;  verzoek aan gemeente voor omzetten naar woningbouw wordt geweigerd

 • aanleg fietspad (slowlane) :  325 meter bochtige bijdrage aan het Brainport hoofdfietsroutenet

 • het groenvak aan de Zoom moet ineens bedrijventerrrein worden (voor Bazelmans.....2014.)

 • Slot-Oost: ontwerp plan 2019 komt  tot aan de Zoom (Ballast Nedam)

 • bedrijventerrein Zoom 5:  vergunning voor een blokkendoos met garageboxen en uitrit op de Zoom

 • KFC-Domino's:  dit initiatief (al uit 2017!) is reden om ambtelijk een 'stedelijke noordrand' te verzinnen.  Stedelijk = 1 toren bijna 2x zo hoog als garage van Udenhout

Waar is die visie waarin dit allemaal een plaatsje heeft?   En wat ziet de bezoeker van de Poort naar Zeelst?

 • een benzinepomp met blikken autowasloods

 • 2 fastfood drive-thru's, deels afgeschermd door een 3 meter hoge schutting

 • de zijkant met schuttingen van een rijtje sociale (koop)woningen (plan Slot-Oost)

 • een oranje loods voor 8 bedrijven (vergunning is verleend)

 • twee zijgevels van woningen (Gareel en Kruisstraat), waarvan één zowat op het fietspad

 • een rotonde aan het begin van de historische lintbebouwing van de Kruisstraat

Een stedenbouwkundige noemde dit een schoolvoorbeeld van verrommeling. Dat is precies wat je krijgt als je géén visie hebt!

Zo krijgt de Poort naar Zeelst dus een uitstraling als het afvoerputje van Zeelst.

Maar: als je vanuit Eindhoven kijkt, dan zie je de voorkant van een architectonisch verantwoord gebouw met een fantasie toren en een parkeerplaats.  Als showelement, zonder inhoud, zonder bijdrage aan de gemeenschap.

 

Hoe kan dat gebeuren?

 • er is geen kwalitatieve stedenbouwkundige visie

 • het college en de gemeenteraad hebben geen totaalbeeld van deze plek

 • twee wethouders werken elk voor de eigen bühne

 • mogelijk zijn er bijzondere afspraken met projectontwikkelaars

 • het belang van burgers wordt emotie genoemd

 • de ambtenaren lijken weinig bij Zeelst betrokken

 • besturen betekent hier niet meer dan wettelijke procedures volgen

 • niet weten / geen actieve herinnering hebben is populair

ja, zo moet het wel dramatisch aflopen met de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is een verzamelbegrip en dus te moeilijk objectief te beoordelen, laat staan er als bestuur zorg voor te dragen. En zo komt het dat niemand verantwoordelijk is voor het eindresultaat.Belang van de burger

Er zijn partijen in de gemeenteraad die roepen dat de burger moet ophouden met nee te zeggen en zelf een idee voor het terrein moet verzinnen......

Helemaal prima, maar als het bestuur niet luistert naar ideeën die wel goed zijn voor de samenleving maar geen geld opleveren.....dan houdt het snel op.

Overigens is het helemaal niet de taak van de burger om het gemeentelijk economisch belang te behartigen, daarvoor is nu net de gemeenteraad en de uitvoering door het college. Het is ook niet zo dat de burger iets te verwijten valt als hij of zij niet over elk stukje grond of over elk plan een mening heeft. Moet je dan overal maar verstand van hebben?

De ontwikkeling van je eigen leefomgeving is een grote en veel omvattende taak waarbij als eerste de professionals in een dialoog met de bewoners tot een beeld moeten komen. Als dat lukt dan heb je een samen bepaalde visie en daarin passen dan sommige ideeën wel en andere niet.

Als college van burgemeester en wethouders sta je dan tenminste niet met de mond vol tanden als er weer een initiatief langs komt.