Slot-Oost : waar staan we nu?

Status augustus 2023:  aan de Raad van State is om een 'voorziening' gevraagd om daarmee alle (bouw/voorbereidings))activiteiten stop te zetten. Dit is afgewezen.

De volledige procedure loopt nog steeds, een datum is nog niet bekend.

 

In het kort: al sinds het begin van deze eeuw wordt er gesproken over bebouwing van het braakliggend terrein in het Slot.

Letterlijk hoogtepunt was een toren van 25 etages aan de rotonde (nu de Hovenring) zodat 'iedereen goed kon zien waar Veldhoven begon'. Wij starten bij het besluit van de gemeenteraad uit 2009: 40-60 grondgebonden woningen etc.

Alle pogingen van omwonenden om er een voor hen acceptabel plan te realiseren zijn op niets uitgelopen. Het bestemmingsplan waarover de gemeenteraad op 30 november/6 december 2021 gaat praten wordt door de belangenvereniging Wijk 't Slot volledig verworpen.

Dat maakt zij duidelijk in de zienswijze tegen dit bestemmingsplan. (klik)

 

 Het laatste inzicht van de gemeente Veldhoven waarmee de eerste aanzet is gegeven voor het invoeren van de omgevingswet: de Ambitienota, juli 2019.