Weetjes,  actueel staat bovenaan

Peter Zuidlaan- Julianastraat gaat door

De doorverbinding met de Julianastraat is voor de kom van Zeelst pas echt nuttig als de doorgaande wegen in Zeelst 30 km worden.   Dit betekent Kruisstraat, Severinuslaan, Blaarthemseweg, Binnenweg en Broekweg tussen kern en Hagendoornseweg allemaal langzamer rijden. In het ED zijn hierover stukken verschenen. De gemeenteraad heeft op 6 februari beslist dat het plan door gaat. Direct als de weg is aangelegd zullen de wegen door Zeelst inderdaad 30 kilometer worden.   Na de zomer van 2025 moet alles klaar zijn!

Crisis noodopvang asielzoekers

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de flyer (klik) van de gemeente Eindhoven over de Crisis Noodopvang voor Asielzoekers, komt er een opvanglocatie tussen de P&R en de Sliffertsestraat.
Het is de bedoeling om vanaf 1 februari met de opvang te starten. De opvang blijft open totdat er voldoende structurele opvanglocaties in de stad zijn gevonden.
Door regelmatige gesprekken met het Wijkplatform Zeelst, de Werkgroep 'MooiZeelst', de gemeente Eindhoven en de verantwoordelijke organisaties, wordt de beheersbaarheid en de betrokkenheid van de omwonenden nagestreefd.

Op 15 januari hebben wij zo ook in het overleg gezeten met gemeente Eindhoven. Zie ook het uitgebreide verslag met foto's.

Als er iets gebeurt wat als ongewenst wordt ervaren, of als er wijzigingen zijn in het traject, worden het Wijkplatform en de Werkgroep 'MooiZeelst' hiervan door de organisatie op de hoogte gebracht.
Het is logisch te verwachten dat ook de mensen in onze wijk deze verandering in het dagelijks leven zullen merken. Het is wel zo dat de toegang zal komen aan de Sliffertsestraat, dus niet aan de kant van Campanile. De toegang van de al bestaande Winternoodopvang (daklozen) zal ook worden omgelegd naar de Sliffertsestraat.
Er komt een bewonersavond op woensdag 24 januari 2024. De burgemeester van de gemeente Eindhoven; Jeroen Dijsselbloem zal die avond samen met de organisaties vragen beantwoorden. U kunt zich hiervoor opgeven op: eindhoven.nl/aanmelden24januari

Bij vragen of meer info kunt u de gemeente bereiken: tel.nr. 14040.
Of:
het COA: tel.nr. 088-7157000

Nieuwbouw woningen in Zeelst

Tussen Kruisstraat en Borghoutspark wordt een woonerf aangelegd met ongeveer 30 woningen, en op het binnenterrein achter Manhattan, Franssen en Wheelybar komen 8 appartementen en 12 levensloop-woningen. Een mooie verdichting of inbreiding zoals dat wordt genoemd.

Slot-Oost , Zoom middenterrein en  Zoom 5 wachten nog steeds.

Hoe verder met de kermis in Zeelst

Omwonenden en een aantal ondernemers hebben aangegeven dat zij de kermis willen veranderen van opzet/beleving. Het afsluiten van een deel van de kom voor een risico-evenement (NMNH-festival) heeft grote nadelen voor de beleving en ook de bedrijfsvoering van de andere ondernemers.

Met omwonenden heeft MooiZeelst verschillende gesprekken gevoerd en met de ondernemers gaan we nog praten.  Doel is om te proberen een gedragen plan voor te leggen aan de gemeente.

Kermis Zeelst 2023

begin augustus is er vast weer Zeelst kermis. Vanaf 2014 is er onder leiding van de burgemeester ieder jaar een overleg geweest met omwonenden / belangstellenden.

De afgelopen jaren is dat jammer genoeg niet meer gebeurd en blijft een groep mensen zitten met vraagtekens omdat zij niet genoeg zijn geinformeerd.

Om te weten wat er leeft (enzo..) hebben wij bij 140 adressen rond de Kermis een flyer in de bus gedaan.

De flyer kunt u hier lezen en natuurlijk is ieders advies of kommentaar welkom.

(17 omwonenden hebben hierop per email gereageerd)

Op 10 juli hebben wij met wethouder Van Broekhoven, de organisator en enkele ambtenaren gesproken. De vergunningsaanvraag was pas net volledig en zou die middag worden behandeld.  Benieuwd of de vergunning dit keer wel voor de eerste dag van de kermis wordt verleend!

Zie hier het verslag van de bijeenkomst:

Evaluatie kermis Zeelst

Eindelijk en na aandringen van het Wijkplatform Zeelst (WPZ)  en 'MooiZeelst' is er op 28 februari 2023 een evaluatie geweest van de Kermis 2022. Iedereen herinnert zich nog de grote opkomst bij het overleg voor de kermis, waarbij de organisatie en de gemeente weigerden aanwezig te zijn.

De antwoorden op de toen gestelde vragen vindt u hier. (klik)

WPZ en 'MooiZeelst' zijn niet blij met de inhoud van de evaluatie en hebben dit per brief aan wethouder Thomas van Broekhoven laten weten. (klik)

Terrein 'Trade Forum'

Het terrein waarop  Campanile en de P&R liggen tot aan de Sliffertsestraat wordt in Eindhoven 'Trade Forum' genoemd. Deze naam komt uit de jaren 90 van de vorige eeuw toen daar zeer grote en hoge kantoorgebouwen werden bedacht, zelfs tot over de A2 heen.

Het plan van Eindhoven is om hier 350-500 tijdelijke woningen neer te zetten.  Denk daarbij aan containerflats zoals ook in andere plaatsen is te zien.

De winternoodopvang zal daarin ook een plaatsje krijgen dicht bij de A2.

de Willibrorduskerk als klimhal

De plannen voor een klimhal in de kerk gaan waarschijnlijk door. De gemeente heeft geen mogelijkheden om dit te plan te weigeren. Zoals altijd stelt de initiatiefnemer de zaken veel gunstiger voor dan ze zijn. Vooral over parkeren!  Niemand zou er last van hoeven te hebben want er is toch ruim plek aan de Djept. En: er komen maar weinig klimmers met de auto..... 

Verder is het de vraag hoe de stilte in de Mariakapel kan worden gegarandeerd.......wij blijven bezorgd!

Wij zijn benieuwd of dit project het lang volhoudt op deze plek.

Meer over de winternoodopvang bij Zeelst

In de gemeenteraadsvergadering van 4 oktober zijn door GBV en SENIOREN VELDHOVEN vragen gesteld aan de burgemeester.  De burgemeester heeft geantwoord dat hij de zorgen wel kan begrijpen en dat hij met name nog bij Eindhoven gaat aandringen op ' vervoer' voor de gasten.  Dit zou de gevreesde trek naar Zeelst moeten verminderen.  (Zie pagina Mooizeelst actueel in de balk).

Ondertussen hebben wij samen met het Wijkplatform en Belangenvereniging Wijk 't Slot een brief geschreven aan de gemeente Eindhoven. klik hier

Hun reactie is dat ze niet naar Zeelst komen, maar dat we zeer welkom zijn op 19 oktober in de Hangar (Meerhoven centrum). Kom ook!

Wijkplatform Zeelst en Belangenvereniging Wijk 't Slot zullen er samen met ons zijn.  Zie hier voor een selectie van de vragen die wij hebben. 

Winternoodopvang

In Eindhoven wordt op Trade Forum (achter Campanile en de Park & Ride) een winternoodopvang neergezet. Deze zal mogelijk er enkele jaren staan. Doelgroep zijn mensen die nergens anders terecht kunnen (of willen).  (zoals Moelanders, daklozen , daklozen-verslaafden, uitgeprocedeerde asielzoekers)

In Zeelst is hierover onrust. Er is een infobrief van Eindhoven rondgestuurd en er zijn enkele gesprekken geweest met burgemeester en wethouder.

De kou is zeker niet uit de lucht en een groot deel van de bewoners heeft aangegeven een bijeenkomst te willen met onder meer de organisatie van Eindhoven. 

In de gemeenteraad van 4 oktober 2022 zijn de volgende vragen gesteld:

Plan voor herbestemming van de H.Willibrordus kerk

Op 14 september werd voor omwonenden, de horeca en de Spar een bijeenkomst gehouden in het parochiesecretariaat van Christus Koning. Doel was om te informeren over de stand van zaken van de zoektocht naar een huurder voor het kerkgebouw.

Bij deze bijeenkomst waren ook MooiZeelst en het Wijkplatform Zeelst aanwezig.

De avond is druk bezocht en er was ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het parochiesecretariaat heeft van deze avond een verslag gemaakt.  (Klik hier)

 

En toen was er een brand.....

Vorig weekend is er brand gesticht in het gebouw achter de Manhattan. Het gebouw is van Stichting ip, wat staat voor islamplanning.

Dat de Stichting niet populair is is Zeelst en omgeving wisten wij al, dat het zover zou gaan is een heel andere zaak.

Het Eindhovens Dagblad heeft aan het gebeuren ruime aandacht besteedt en zelfs de landelijke krant "Trouw"  is afgereisd naar Zeelst.

Hun verslag vindt je hier.

De werkgroep MooiZeelst wil serieus omgaan met de geluiden die wij horen, maar wij willen niet deelnemen aan een discussie of hiervoor een platform bieden.

Wel vinden wij het fijn als u met ons deelt wat de positieve gedachten achter MooiZeelst ondersteunt!

info@mooizeelst.nl

 

 

 

 

Op 29 mei is de aftrap geweest van Mooi Zeelst

Ongeveer 25 mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. De uitnodiging is verspreid over 780 adressen.

Ondanks dit resultaat gaan wij door met het initiatief en zullen wij de komende maanden proberen de in Zeelst actieve straat- en buurtgroepen kennis te laten nemen van dit initiatief.