MooiZeelst, een levende buurt voor iedereen

Weetjes,  actueel staat bovenaan

Meer over de winternoodopvang bij Zeelst

In de gemeenteraadsvergadering van 4 oktober zijn door GBV en SENIOREN VELDHOVEN vragen gesteld aan de burgemeester.  De burgemeester heeft geantwoord dat hij de zorgen wel kan begrijpen en dat hij met name nog bij Eindhoven gaat aandringen op ' vervoer' voor de gasten.  Dit zou de gevreesde trek naar Zeelst moeten verminderen.  (Zie pagina Mooizeelst actueel in de balk).

Ondertussen hebben wij samen met het Wijkplatform en Belangenvereniging Wijk 't Slot een brief geschreven aan de gemeente Eindhoven. klik hier

Hun reactie is dat ze niet naar Zeelst komen, maar dat we zeer welkom zijn op 19 oktober in de Hangar (Meerhoven centrum). Kom ook!

Wijkplatform Zeelst en Belangenvereniging Wijk 't Slot zullen er samen met ons zijn.  Zie hier voor een selectie van de vragen die wij hebben.

 

Winternoodopvang

In Eindhoven wordt op Trade Forum (achter Campanile en de Park & Ride) een winternoodopvang neergezet. Deze zal mogelijk er enkele jaren staan. Doelgroep zijn mensen die nergens anders terecht kunnen (of willen).  (zoals Moelanders, daklozen , daklozen-verslaafden, uitgeprocedeerde asielzoekers)

In Zeelst is hierover onrust. Er is een infobrief van Eindhoven rondgestuurd en er zijn enkele gesprekken geweest met burgemeester en wethouder.

De kou is zeker niet uit de lucht en een groot deel van de bewoners heeft aangegeven een bijeenkomst te willen met onder meer de organisatie van Eindhoven. 

In de gemeenteraad van 4 oktober zijn de volgende vragen gesteld:

Plan voor herbestemming van de H.Willibrordus kerk

Op 14 september werd voor omwonenden, de horeca en de Spar een bijeenkomst gehouden in het parochiesecretariaat van Christus Koning. Doel was om te informeren over de stand van zaken van de zoektocht naar een huurder voor het kerkgebouw.

Bij deze bijeenkomst waren ook MooiZeelst en het Wijkplatform Zeelst aanwezig.

De avond is druk bezocht en er was ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het parochiesecretariaat heeft van deze avond een verslag gemaakt.  (Klik hier)

 

En toen was er een brand.....

Vorig weekend is er brand gesticht in het gebouw achter de Manhattan. Het gebouw is van Stichting ip, wat staat voor islamplanning.

Dat de Stichting niet populair is is Zeelst en omgeving wisten wij al, dat het zover zou gaan is een heel andere zaak.

Het Eindhovens Dagblad heeft aan het gebeuren ruime aandacht besteedt en zelfs de landelijke krant "Trouw"  is afgereisd naar Zeelst.

Hun verslag vindt je hier.

De werkgroep MooiZeelst wil serieus omgaan met de geluiden die wij horen, maar wij willen niet deelnemen aan een discussie of hiervoor een platform bieden.

Wel vinden wij het fijn als u met ons deelt wat de positieve gedachten achter MooiZeelst ondersteunt!

info@mooizeelst.nl

 

 

 

 

Op 29 mei is de aftrap geweest van Mooi Zeelst

Ongeveer 25 mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. De uitnodiging is verspreid over 780 adressen.

Ondanks dit resultaat gaan wij door met het initiatief en zullen wij de komende maanden proberen de in Zeelst actieve straat- en buurtgroepen kennis te laten nemen van dit initiatief.