MooiZeelst

mooi zeelst !

Bijgewerkt tot:  16 mei 2022

een nieuwe lente, een nieuw geluid

de beroepszaken van Mastade tegen de gemeente over het niet doorgaan van de fastfoodvestigingen en van de omwonenden tegen de gemeente over het wel doorgaan van het nieuwbouwplan Slot-Oost lopen nog. De Raad van State heeft hiervoor nog wel even tijd nodig.

Inmiddels zijn door de actiegroep en anderen gesprekken gevoerd met de contactambtenaar van de gemeente en met een deskundige op het gebied van samenwerking.

Conclusie is dat we gaan proberen om in Zeelst een kerngroep te maken die de wijk kan vertegenwoordigen bij de gemeente en andere partijen die iets willen ontwikkelen in Zeelst.

Het logo en de naam passen hier bij : "MooiZeelst".

De aftrap is op 29 mei.

 

Nieuwste berichten

  • Op 29 mei wordt een feestje gevierd. De uitnodigingen zijn bezorgd. Niets gezien? Mail even naar info@mooizeelst.nl 
  • Een koningslinde geplant op de rotonde! Op ons verzoek en door de gemeente.....nu nog een mooie naam voor deze boom...
  • Een groepje mensen uit Zeelst wil met een feestje en het planten van een boom vieren dat het zin heeft om samen ergens voor te gaan. Geprobeerd wordt hieraan een vervolg te geven om samen uit te vinden hoe Zeelst de komende 10 jaar verder kan ontwikkelen
  • Beroep bij de Raad van State loopt voor Slot-Oost. We houden je op de hoogte.

Wat is de stand van zaken over de acties ?

Op 10 maart eindigde de termijn dat Mastade (KFC-Domino's) in beroep kon gaan bij de Raad van State. Zij zijn inderdaad in beroep gegaan. De datum van behandeling bij de Raad van State is niet bekend. Verwachting is voorjaar 2023.

Voor Slot-Oost geldt dat er 5 bezwaarmakers zijn bij de Raad van State. Een datum voor de zitting is nog niet bekend.

Over de heisa met onder andere de 'twee grondwallen'  wil de gemeente niet meer praten tot na de zitting van de Raad van State.

Het lijkt erop of alle acties vanaf 2017 om rekening te houden met de bestaande buurt en de gebruikers van het hondenuitlaatterrein op niets zijn uitgelopen.

De gemeente heeft nadrukkelijk GEEN van gevraagde mogelijkheden opgenomen in de opdracht aan Ballast-Nedam  en weigert dit te zien als een nalatigheid.

Wij vinden het natuurlijk een vorm van burgerbedrog waarin zelfs de gemeenteraad voor de gek is gehouden.

Wat vooraf ging:  Januari 2020, aan de rotonde bij Kruisstraat moeten 2 fastfoodzaken komen: KFC en Domino's Pizza. Mastade BV ofwel 'de Heeren van Waalre' zijn initiatiefnemers. Na een ingewikkelde behandeling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad uiteindelijk op 21 december 2021 ook NEE gezegd tegen het plan.

Slot-Oost is een plan voor 59 woningen dat volgens de wethouder voldoet aan alle randvoorwaarden. De projectontwikkelaar Ballast-Nedam prijst het plan aan als een oase van rust en groen dichtbij het centrum van Veldhoven en op slecht 5 minuten rijden van de snelweg. Wij weten dat 5 minuten heel lang is om een afstand van 500 meter te overbruggen. En rust op 25 meter van een dubbelbaans 70 km weg is ook maar betrekkelijk.......

De gemeenteraad is op 21 december gezwicht voor de mooie praatjes van de wethouder en heeft ingestemd met het bestemmingsplan.

 Iedereen kan reageren door teksten aan te leveren of een idee te mailen aan : info@mooizeelst.nl .   

De website wordt opnieuw ingericht en alle lopende projecten en acties krijgen dan een plaats.