MooiZeelst

mooi zeelst !

Bijgewerkt tot:  21 juni 2022

Onrust in Zeelst

Op 11 juni heeft de islamitische Stichting ip de door hen gekochte hal achter Manhattan in gebruik genomen. Hoewel het een open dag zou zijn, waren buurtbewoners niet welkom.

Toegezegd is dat er voor de buurt een aparte kennismaking wordt georganiseerd.

Uit de krant, de twee petities en ook bij onze contacten is duidelijk sprake van onrust.

De werkgroep MooiZeelst vraagt iedereen om rustig te blijven en verdere informatie af te wachten.

Wij hebben ons standpunt in een brief gezet en via de app verspreid. Op de volgende pagina is die te lezen of hier te downloaden.

Vandaag, 21 juni, hebben we een prettig  gesprek gehad met de wethouder en 2 ambtenaren. Zij hebben wel achtergrondinformatie maar hebben ook nog geen werkelijk contact gekregen met de Stichting. Ook het Wijkplatform was bij dit gesprek aanwezig.

Hier ons kort verslag

Op de hoogte blijven? Volg de site!

reageren: info@mooizeelst.nl

 

Nieuwste berichten

  • 21 juni hebben we een overleg gehad met de wethouder, lees hier het verslag

  • op 11 juni heeft Stichting ip (Islamplanning.nl) de hal achter Manhattan in gebruik genomen.
  • Op 29 mei is de aftrap van MooiZeelst geweest in 't Patronaat, zie verder onder MOOIZEELST ACTUEEL

Wat is de stand van zaken over de acties ?

Op 10 maart eindigde de termijn dat Mastade (KFC-Domino's) in beroep kon gaan bij de Raad van State. Zij zijn inderdaad in beroep gegaan. De datum van behandeling bij de Raad van State is niet bekend. Verwachting is voorjaar 2023.

Voor Slot-Oost geldt dat er 5 bezwaarmakers zijn bij de Raad van State. Een datum voor de zitting is nog niet bekend. Inmiddels is het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Helaas. Nu wachten we op de volledige behandeling door de Raad van State.

Over de heisa met onder andere de 'twee grondwallen'  wil de gemeente niet meer praten tot na de zitting van de Raad van State.

Het lijkt erop of alle acties vanaf 2017 om rekening te houden met de bestaande buurt en de gebruikers van het hondenuitlaatterrein op niets zijn uitgelopen.

De gemeente heeft nadrukkelijk GEEN van gevraagde mogelijkheden opgenomen in de opdracht aan Ballast-Nedam  en weigert dit te zien als een nalatigheid.

Wij vinden het natuurlijk een vorm van burgerbedrog waarin zelfs de gemeenteraad voor de gek is gehouden.

Wat vooraf ging:  Januari 2020, aan de rotonde bij Kruisstraat moeten 2 fastfoodzaken komen: KFC en Domino's Pizza. Mastade BV ofwel 'de Heeren van Waalre' zijn initiatiefnemers. Na een ingewikkelde behandeling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad uiteindelijk op 21 december 2021 ook NEE gezegd tegen het plan.

Slot-Oost is een plan voor 59 woningen dat volgens de wethouder voldoet aan alle randvoorwaarden. De projectontwikkelaar Ballast-Nedam prijst het plan aan als een oase van rust en groen dichtbij het centrum van Veldhoven en op slecht 5 minuten rijden van de snelweg. Wij weten dat 5 minuten heel lang is om een afstand van 500 meter te overbruggen. En rust op 25 meter van een dubbelbaans 70 km weg is ook maar betrekkelijk.......

De gemeenteraad is op 21 december gezwicht voor de mooie praatjes van de wethouder en heeft ingestemd met het bestemmingsplan.

 Iedereen kan reageren door teksten aan te leveren of een idee te mailen aan : info@mooizeelst.nl .   

De website wordt opnieuw ingericht en alle lopende projecten en acties krijgen dan een plaats.