MooiZeelst

MooiZeelst, een levende buurt voor iedereen

Bijgewerkt tot:  20 april 2023

Kerkenvisie

De informatiebijeenkomst van 13 april is teleurstellend verlopen. 'MooiZeelst' heeft daarover een brief geschreven aan alle gemeenteraadsleden.(Kerkenvisie.pdf)

De raadsvergadering van 25 april hierover gaat NIET door.

Einde winternoodopvang

De tent van de winternoodopvang wordt afgebroken en het terrein wordt ontruimd. De komende winters zal de tent weer worden opgezet maar nu wat verder naar de A2. Zie hier de info van gemeente Eindhoven. (klik)

 

email:     info@mooizeelst.nl

Nieuwste berichten

  • Op 25 april is er een openbare vergadering over de Kerkenvisie in de raadszaal;  Aanvang 19.30. De raadsleden praten dan over de stand van zaken. Deze vergadering is afgelast!

  • Er is op 3 april in de vergadering van het Wijkplatform gesproken met de projectontwikkelaar van het terrein Zoom 5 / Gareel. Er is een aanvraag voor woningbouw gedaan. De projectontwikkelaar zal binnenkort een presentatie geven.(klik)
  • Op 13 april is er in de raadszaal van het gemeentehuis een openbare bijeenkomst over de 'Kerkenvisie'. Daar zal zeker ook de klimhal in de Willibrorduskerk ter sprake komen.  Kom meepraten over wat wij eigenlijk willen met het kerkgebouw!

Wat is de stand van zaken over de acties ?

Op 10 maart 2022 eindigde de termijn dat Mastade (KFC-Domino's) in beroep kon gaan bij de Raad van State. Zij zijn inderdaad in beroep gegaan. De datum van behandeling bij de Raad van State is niet bekend. Verwachting is voorjaar 2023.

Voor Slot-Oost geldt dat er 5 bezwaarmakers zijn bij de Raad van State. Een datum voor de zitting is nog niet bekend. Inmiddels is het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Helaas. Nu wachten we op de volledige behandeling door de Raad van State.

Over de heisa met onder andere de 'twee grondwallen'  wil de gemeente niet meer praten tot na de zitting van de Raad van State.

Het lijkt erop of alle acties vanaf 2017 om rekening te houden met de bestaande buurt en de gebruikers van het hondenuitlaatterrein op niets zijn uitgelopen.

De gemeente heeft nadrukkelijk GEEN van gevraagde mogelijkheden opgenomen in de opdracht aan Ballast-Nedam  en weigert dit te zien als een nalatigheid.

Wij vinden het natuurlijk een vorm van burgerbedrog waarin zelfs de gemeenteraad voor de gek is gehouden.

Wat vooraf ging:  Januari 2020, aan de rotonde bij Kruisstraat moeten 2 fastfoodzaken komen: KFC en Domino's Pizza. Mastade BV ofwel 'de Heeren van Waalre' zijn initiatiefnemers. Na een ingewikkelde behandeling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad uiteindelijk op 21 december 2021 ook NEE gezegd tegen het plan.

Slot-Oost is een plan voor 59 woningen dat volgens de wethouder voldoet aan alle randvoorwaarden. De projectontwikkelaar Ballast-Nedam prijst het plan aan als een oase van rust en groen dichtbij het centrum van Veldhoven en op slecht 5 minuten rijden van de snelweg. Wij weten dat 5 minuten heel lang is om een afstand van 500 meter te overbruggen. En rust op 25 meter van een dubbelbaans 70 km weg is ook maar betrekkelijk.......

De gemeenteraad is op 21 december 2020 gezwicht voor de mooie praatjes van de wethouder en heeft ingestemd met het bestemmingsplan.

 Iedereen kan reageren door teksten aan te leveren of een idee te mailen aan : info@mooizeelst.nl .   

De website wordt opnieuw ingericht en alle lopende projecten en acties krijgen dan een plaats.