MooiZeelst

mooi zeelst !

Bijgewerkt tot:  28 september  2022

Winternoodopvang bij Zeelst

Dinsdagavond zijn het Wijkplatform Zeelst en MooiZeelst door de burgemeester en de wethouder bijgepraat over de komst van een winternoodopvang op het terrein naast/achter Campanille.

Dit is Eindhovens grondgebied en wordt ook wel 'Trade Forum' genoemd.

Als het goed is heeft Zeelst (tussen Heerbaan-Vijverstraat-Blaarthemseweg-Peter Zuidlaan) vandaag of morgen hierover een brief in de bus van de gemeente Eindhoven, met een voorwoord van gemeente Veldhoven.  Je vindt de brief alvast hier.

Wij kunnen als 'MooiZeelst' reageren naar de gemeente.

Je bereikt ons via de app of mail aan info@mooizeelst.nl

 

Nieuwste berichten

  • informatie-avond herbestemming Willibrordus (klimcentrum Neoliet?)
  • naar aanleiding van de brand is er contact geweest met het ED en met Trouw
  • 21 juni hebben we een overleg gehad met de wethouder, lees hier het verslag

  • op 11 juni heeft Stichting ip (Islamplanning.nl) de hal achter Manhattan in gebruik genomen.
  • Op 29 mei is de aftrap van MooiZeelst geweest in 't Patronaat, zie verder onder MOOIZEELST ACTUEEL

Wat is de stand van zaken over de acties ?

Op 10 maart eindigde de termijn dat Mastade (KFC-Domino's) in beroep kon gaan bij de Raad van State. Zij zijn inderdaad in beroep gegaan. De datum van behandeling bij de Raad van State is niet bekend. Verwachting is voorjaar 2023.

Voor Slot-Oost geldt dat er 5 bezwaarmakers zijn bij de Raad van State. Een datum voor de zitting is nog niet bekend. Inmiddels is het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Helaas. Nu wachten we op de volledige behandeling door de Raad van State.

Over de heisa met onder andere de 'twee grondwallen'  wil de gemeente niet meer praten tot na de zitting van de Raad van State.

Het lijkt erop of alle acties vanaf 2017 om rekening te houden met de bestaande buurt en de gebruikers van het hondenuitlaatterrein op niets zijn uitgelopen.

De gemeente heeft nadrukkelijk GEEN van gevraagde mogelijkheden opgenomen in de opdracht aan Ballast-Nedam  en weigert dit te zien als een nalatigheid.

Wij vinden het natuurlijk een vorm van burgerbedrog waarin zelfs de gemeenteraad voor de gek is gehouden.

Wat vooraf ging:  Januari 2020, aan de rotonde bij Kruisstraat moeten 2 fastfoodzaken komen: KFC en Domino's Pizza. Mastade BV ofwel 'de Heeren van Waalre' zijn initiatiefnemers. Na een ingewikkelde behandeling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad uiteindelijk op 21 december 2021 ook NEE gezegd tegen het plan.

Slot-Oost is een plan voor 59 woningen dat volgens de wethouder voldoet aan alle randvoorwaarden. De projectontwikkelaar Ballast-Nedam prijst het plan aan als een oase van rust en groen dichtbij het centrum van Veldhoven en op slecht 5 minuten rijden van de snelweg. Wij weten dat 5 minuten heel lang is om een afstand van 500 meter te overbruggen. En rust op 25 meter van een dubbelbaans 70 km weg is ook maar betrekkelijk.......

De gemeenteraad is op 21 december gezwicht voor de mooie praatjes van de wethouder en heeft ingestemd met het bestemmingsplan.

 Iedereen kan reageren door teksten aan te leveren of een idee te mailen aan : info@mooizeelst.nl .   

De website wordt opnieuw ingericht en alle lopende projecten en acties krijgen dan een plaats.