Bijgewerkt tot:  3 maart 2024

Winternoodopvang tot 1 april open

De tent van de winternoodopvang gaat per 1 april dicht zoals afgesproken.

De pilot van de Stichting Barka voor de dakloze arbeidsmigranten gaat natuurlijk gewoon door. Barka zit in de kleine tent naast de Winternoodopvang. Lees meer over de stichting in het artikel van Groot Eindhoven.

Crisis noodopvang asielzoekers

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de flyer (klik) van de gemeente Eindhoven over de Crisis Noodopvang voor Asielzoekers, komt er een opvanglocatie tussen de P&R en de Sliffertsestraat.
Het is de bedoeling om vanaf 15 februari met de opvang te starten.
Door regelmatige gesprekken met het Wijkplatform Zeelst, de Werkgroep 'MooiZeelst', de gemeente Eindhoven en de verantwoordelijke organisaties, wordt de beheersbaarheid en de betrokkenheid van de omwonenden nagestreefd. Meer op de pagina MOOIZEELST ACTUEEL.

email:     info@mooizeelst.nl

Nieuwste berichten

  • De vergunning  voor een NooitMeerNaarHuis festival op het Gildeterrein aan de Blaarthemseweg, 21-24 maart, is op 28 februari verleend.
  • Bestemmingsplan Julianastraat Peter Zuidlaan is in de gemeenteraad besloten. Het traject Zoom-City wordt in 2025 een 30 km zone.
  • Het bestemmingsplan voor de huizen achter de Manhattan / Rombouts /kerk nu definitief. Dit betekent dat er gebouwd kan worden.
  • De bouw van Slot-Oost wacht nog op een uitspraak van de Raad van State. Een datum hiervoor is nog niet bekend.
  • De eigenaar van het parkeerveld aan de Zoom (Zoom 5 genoemd) is nog steeds in gesprek met de gemeente over woningbouw.
  • Het terrein van het plan KFC-Domino's zal pas worden 'opgepakt' als de gemeente capaciteit heeft (info gemeente).

Wat is de stand van zaken over de acties ?

Voor Slot-Oost geldt dat er 5 bezwaarmakers zijn bij de Raad van State. Een datum voor de zitting is nog niet bekend. Inmiddels is het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Helaas. Nu wachten we op de volledige behandeling door de Raad van State.

Over de heisa met onder andere de 'twee grondwallen'  wil de gemeente niet meer praten tot na de zitting van de Raad van State. Wij houden de wethouder en de ambtenaren aan hun woord!

Het lijkt erop of alle acties vanaf 2017 om rekening te houden met de bestaande buurt en de gebruikers van het hondenuitlaatterrein op niets zijn uitgelopen.

De gemeente heeft nadrukkelijk GEEN van gevraagde mogelijkheden opgenomen in de opdracht aan Ballast-Nedam  en weigert dit te zien als een nalatigheid.

Dit lijkt een vorm van burgerbedrog waarin zelfs de gemeenteraad voor de gek is gehouden.

Slot-Oost is een plan voor 59 woningen dat volgens de wethouder voldoet aan alle randvoorwaarden. De projectontwikkelaar Ballast-Nedam prijst het plan aan als een oase van rust en groen dichtbij het centrum van Veldhoven en op slecht 5 minuten rijden van de snelweg. Wij weten dat 5 minuten heel lang is om een afstand van 500 meter te overbruggen. En rust op 25 meter van een dubbelbaans 70 km weg is ook maar betrekkelijk.......

De gemeenteraad is op 21 december 2020 gezwicht voor de mooie praatjes van de wethouder en heeft ingestemd met het bestemmingsplan.

 Iedereen kan reageren door teksten aan te leveren of een idee te mailen aan : info@mooizeelst.nl .