Hoe gaat het verder?

 

De gemeente en de ontwikkelaar zijn natuurlijk ondanks onze protesten gewoon doorgegaan.  Zo gaat dat nu een keer in zo'n proces.

De gemeente heeft in juli 2020 de voorbereidingen afgerond. Het plan is nu klaar en er is formeel advies gevraagd aan Brainport,  de Provincie,  de gemeente Eindhoven en misschien ook nog aan andere instanties.  Wij hebben onze kant van het verhaal ook laten weten aan de Provincie en aan de gemeente Eindhoven. Meer dan een bevestiging dat het zal worden behandeld hebben we daar niet van gekregen. Logisch ook want wij zijn voor hen geen gesprekspartner.

Intussen laat MASTADE (de ontwikkelaar) een bestemmingsplan maken door het bedrijf  Rho-adviseurs.. Dat is zo afgesproken met de gemeente.  Als dit klaar is en door de ambtenaren is beoordeeld, dan zullen de burgemeester en de wethouders (het college) dit aannemen en als wijzigingsvoorstel  sturen aan de gemeenteraad. 

Dit moet omdat de gemeenteraad uiteindelijk beslist over het bestemmingsplan.

Tegelijkertijd zal het bestemmingsplan dan 6 weken ter inzage liggen en ook digitaal beschikbaar zijn.  In die 6 weken moeten wij ons commentaar verzamelen en op papier zetten (zienswijzen) . Ook moeten we ons dan voorbereiden op de boodschap die we hebben voor de leden van de gemeenteraad. Want:  wij kunnen als burgers laten weten wat wij ervan vinden door een praatje te houden in de vergadering van de gemeenteraad (dit heet 'inspreken').  Dit is zeer belangrijk want hier praat je rechtstreeks met de mensen die het besluit moeten gaan nemen!

Als de gemeenteraad door ons wordt overtuigd en het bestemmingsplan dus niet goedkeurt............dan zijn we klaar!   Hopelijk ontstaat er dan een vorm van samenspraak over de toekomst van dit bijzondere terrein aan de poort van Zeelst.

Als de gemeenteraad het wel goedkeurt,  dan hebben we met de gemeente niks meer te maken en gaan we naar de rechter!

 

Wat is nu belangrijk?

 

Wij moeten allemaal goed opletten of er door de ambtenaren, de ontwikkelaar of anderen informatie naar buiten komt die ons helpt bij het verzet. Houdt je ogen en oren open!

De wethouder wilde niet met de buurt praten want 'dat paste niet in de procedure'.   Een aanleiding om dat nu nog te doen is er niet, maar we laten ons graag positief verrrassen.

Misschien weet je nog dat het voor 1 januari 2021 besloten had moeten zijn?  Dat blijkt uit de informatie van de presentatie in januari 2020.  Om onbekende reden is de zaak vertraagd en is het van de agenda van de gemeenteraad verdwenen.  Zodra het er weer op die agenda staat zullen we de partijen actief benaderen.

Heb je een alternatief voor het terrein ( ong 4200 m2) dat wij voorlopig de titel hebben gegeven van 'Poort van Zeelst'?

Het is natuurlijk niet onze taak als burgers om dat in te vullen, maar als je met een idee komt kan dat helpen.  Wie?

 

Hoe denkt de gemeenteraad hierover?

 

De gemeenteraad bestaat uit 9 partijen, verdeeld in coalitie(14 raadsleden) en oppositie(13 raadsleden).  De coalitie is 'aan de macht' en levert de wethouders.  Wij hebben hier te maken met wethouder Ad van den Oever van de VVD.

In juli hebben de coalitiepartijen een open brief op hun websites gezet en ook in het Veldhovens Weekblad geplaatst. De bedoeling hiervan was om de burger te laten weten dat het in dit geval géén uitgemaakte zaak is dat de coalitie voor het plan van de wethouder stemt. Voor Veldhoven is dat heel bijzonder!

Het actiecomité heeft aan alle partijen brieven gestuurd over onze protestactie, over de gezondheidsbezwaren van de met ons meestrijdende artsen, over de landelijke bedenkingen tegen fastfood, over de dubieuze relatie van de gemeente met het overheidsprogramma JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht), over luchtkwaliteit etc.

De partijen CDA , D66 en SENIOREN VELDHOVEN hebben hierover vragen gesteld aan  de wethouder (het college), waarop antwoorden zijn gegeven, die lijken op de teksten die wij al kenden. 

Alleen SENIOREN VELDHOVEN heeft doorgevraagd of dit fastfood-idee past in de visie en het beleid van de gemeente en hoe dit financieel in elkaar zit. Uit de antwoorden blijkt dat de wethouder ook hier verwijst naar zijn gedroomde 'stedelijke uitstraling' van de noordrand. Die uitstraling wordt volgens hem bereikt door op het enige(!) toevallig beschikbare stukje grond een parkeerplaats met fastfoodcenter en uitkijktoren van 20 meter te realiseren.  Of en hoeveel korting de projectontwikkelaar heeft gekregen is nog niet bekend, de vragen hierover zijn nog niet allemaal beantwoord. De wethouder past hier de vertragingstactiek toe.

Naar aanleiding van de informatie in het Veldhovens Weekblad heeft het actiecomité ook vragen gesteld aan het college door zogenaamde Wob-verzoeken in te dienen. (WOB is Wet Openbaarheid van Bestuur).  Ook willen wij weten hoe de gemeente Eindhoven en de Provincie hierover denken.

De indruk is dat de partijen zich pas gaan roeren als het bestemmingsplan op hun agenda staat. In ieder geval blijven wij de zaak warm houden!

In december 2020 hebben wij alle raadsleden een brief gestuurd. Hierop alleen door de VVD, D66, SENIOREN VELDHOVEN en de BurgerPartij  Veldhoven gereageerd. Deze partijen zeggen het proces kritisch te blijven volgen, wat natuurlijk niets zegt over hoe ze straks zullen stemmen!

Op 20 november 2021 is de gemeenteraad uitgenodigd om ter plaatse te komen kijken naar de plannen Slot-Oost (59 woningen) en KFC-Domino's.