Het ontwerp bestemmingplan, januari 2021

Na ruim een jaar heeft de gemeente een ontwerp opgeleverd. Waarom duurde dit zo lang?  Geen enkel idee want het plan is precies hetzelfde als wat wij vorig jaar al hebben gezien.

Dit bestemmingsplan heeft een uniek en eigen identificatienummer, namelijk NL.IMRO.0861.BP00122-0301en heet officiëel 'Ontwikkelgebied Heistraat-Zoom'.  Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels, en gaat vergezeld van een toelichting. In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'.

De toelichting (49 pagina's)  is dus een grote berg tekst die vooral bedoeld is om te laten zien dat het allemaal in orde is. Daarmee zeggen ze eigenlijk dat het volgens de wet allemaal kan en mag en (vooral) ook dat het heel goed past in het bestaande gemeentebeleid.  Hoe uitgebreider ze hier hun best voor doen, hoe beter ze aantonen dat ze ons en ons belang totaal zijn vergeten. Het steeds alleen maar terugvallen op procedures, regels en studies betekent dat het je niet interesseert wat de mens vindt. Ruimtelijke ordening is iets anders dan kwaliteit van de omgeving. 

Alle onderdelen van het bestemmingsplan kun je ook downloaden via deze site. Ga daarvoor naar de pagina downloads.

Op die pagina vindt je ook alle gemeentelijke stukken waarnaar wordt verwezen.

Wil je een samenvatting van het plan .... meldt dit dan via info@mooizeelsthouwenzo.

 

De 'verbeelding' is de kaart die op de website (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view klik documenten voor de toelichting) is te zien. Hieronder het plaatje daarvan.

Samengevat:

  • 2 gebouwen van 8 meter hoog en een reclame-/uitkijktoren van 20 meter

  • rest van het terrein is parkeerterrein

  • er komt een schutting van 3,6 meter hoog aan de kant van het benzinestation en de Zoom

  • in- en uitrit via de rotonde

 

Wat is er interessant?

De pogingen om in de toelichting de conclusie te trekken dat dit plan aan bijna alle beleidsdoelen een positieve bijdrage levert en de manier waarop heel losjes wordt omgegaan met randvoorwaarden.

Het verkeersonderzoek dat aantoont dat er problemen zijn en komen op de Meerenakkerweg die door dit plan worden vergroot. Bovendien komt in dit onderzoek het woord fiets niet voor, terwijl het plan aan de hoofdfietsroutestructuur ligt.

Over bijlage 2, de behoefte aan fastfood: het onderzoeksgebied voor deze 'studie' is gemeente Eindhoven+Veldhoven. En daar is nog voldoende behoefte voor de komende jaren. Ze nemen dat heel letterlijk want ook de uitbreidingsplannen op Strijp-S en het TU-terrein worden meegenomen. Alsof die een pizza komen scoren in Veldhoven!  Verder mogen we rekenen op een ruimtelijk-economische impuls waarvan de wethouder gaat smullen!  De bezoekers komen in grote getale vanaf winkelcentrum de Hurk (=Nettomarkt, Action en Praxis) en het is de onderzoekers opgevallen dat er een grote P+R in de buurt ligt, van waar je met de bus naar Eindhoven kunt.  Verder is het de onderzoekers ook nog opgevallen dat het niet past in het horeca-beleid van Veldhoven maar dat het wel aansluit bij de relevante beleidskaders door de bereikbaarheid en de focus op automobilisten. Hoe dan?

Kortom: er staat niet meer in dan dat er van alles kan groeien in Brainport en speciaal aan de Zoom.    Als de onderzoekers beter hadden gekeken, dan was het ze opgevallen dat de Zoom precies aan de hoofdweg van Amsterdam naar Maastricht ligt en niet ver van de weg Dusseldorf- Antwerpen.  Bijna in het centrum van Europa dus!  Wat mooi om met 1 plan in de behoefte van al deze mensen te kunnen voorzien!

Als er specialisten zijn onder de lezers, willen die dan via de email een reactie sturen?

Of dit plan, dus deze 'aangetoonde' behoefte, voldoet aan de wettelijke voorschriften (de Laddertoets) zal door de rechter worden uitgemaakt.

 

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot 11 maart 2021 ter inzage gelegen. Op 10 maart zijn namens omwonenden 513 zienswijzen aangeboden. Tenminste 12 personen en organisaties hebben zelf hun zienswijze ingediend.

Het plan staat voor 30 november 2021/ 6 december op de agenda van de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering.

De gemeenteraad besluit op 21 december 2021 definitief over het bestemmingsplan.